Skip to content

بیلبورد مالت‌ایچ

دلتو بزن به دریای مالت‌ایچ

مشتری: عالیفرد – مالت‌ایچ
کمپین ۳۶۰

تاریخ: 1 تیر الی 15 مرداد
شهرها: تهران، شیراز، اهواز، مشهد،  تبریز، مازندران، رشت و اصفهان
سال: 1401

نوشیدنی مالت بدون الکل مالت‌ایچ درخواستی مبنی بر تولید محتوا برای تلویزیون، بیلبورد و رادیو در راستای بالا بردن آگاهی از برند و محصول در اختیار مدیا قرار داد.
تمرکز تبلیغات محیطی بر روی نشان دادن مسکات برند (کاپیتان مالت‌ایچ) و محصول بود که در کنار شعار “دلتو بزن به دریای مالت‌ایچ”، در واقع مخاطب را به مسیر و داستان برند دعوت می‌کرد. نگاهی که ما در این کمپین دنبال کردیم، ساخت یک بستر و درواقع دنیا و داستانی بود که بتوان در ادامه راه نیز روی آن سوار شد تا برند بتواند با مخاطب خود تعامل برقرار کند.